Blaker Skanses Venner

Blaker Skanses Venner

– bli medlem

 

Blaker Skanses Venner ble stiftet 19. mars 1998 og skal arbeide for «Blaker Skanse i daglig bruk som et aktivt og attraktivt kulturminne.»
 
Blaker Skanses Venner tar gjerne imot nye medlemmer!
 
Medlemsskapet i Blaker Skanses Venner koster kr 100,- per år.
 
Kontaktperson for medlemsskap: Blaker Skanses venner v/Jan-Terje Stenby, epost janteste@online.no, telefon 902 03 938, bankkonto 1321 62 35562.
 
Blaker Skanses Venner arrangerer hvert år blant annet tenning av julegrana, 17.  mai-frokost og foretar omvisninger på Skansen.
 
Grupper kan bestille omvisning på Blaker Skanse.
 
I samarbeid med Statsbygg, Blaker Utvikling og Blaker og Sørum historielag har Blaker Skanses Venner tatt initiativ til flere prosjekter som bevaring av Kruttårnet, oppbygging av et Historisk Museum.